Wroclaw University of Technology (logo) WEMiF: Faculty of Microsystem Electronics and Photonics (logo) LIPEC: Laboratory for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits LIPEC LIPEC


Projekty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Years Project Name Responsible Person from LIPECC Project Partners
2014-2014 Opracowanie systemu elektronicznego do analizy wybranych parametrów niezawodno¶ciowych opon samochodowych

The development of an electronic system for the analysis of selected reliability parameters of car tires

Prof. PWr Artur Wymysłowski