Wroclaw University of Technology (logo) WEMiF: Faculty of Microsystem Electronics and Photonics (logo) LIPEC: Laboratory for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits LIPEC LIPEC

Code Title Authors Presentation
  Packaging of EPM Tomasz Fałat, PhD; prof. Jan Felba; Przemysław Matkowski, PhD
ETD9068 Organizacja i zarz±dzanie prof. Jan Felba  
ETD6064 Montaż w elektronice i mikrosystemach prof. Jan Felba
ETD4070 Podstawy konstrukcji aparatury elektronicznej prof. Jan Felba
ETD7061 Inżynieria produkcji Artur Wymysłowski, prof. www
ETD9565 Microsystem modelling Artur Wymysłowski, prof. www
ETD6062 Modelowanie mikrosystemów Artur Wymysłowski, prof. www
ETD9216 Modelowanie mikrosystemów II Artur Wymysłowski, prof. www
ETD8066 Metody numeryczne Artur Wymysłowski, prof. www
ETD8071 Numerical methods Artur Wymysłowski, prof. www
ETD6071 Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych Artur Wymysłowski, prof. www
Projektowanie numeryczne konstrukcji mikroelektronicznych Artur Wymysłowski, prof.  
ETD1063 Information technologies (10100) Krzysztof Urbański, PhD www
ETD1064 Computer networks (11000) Krzysztof Urbański, PhD www
ETD2064 Computer science (20200) Krzysztof Urbański, PhD www
MCD2103 Introduction to computer science (20200) Krzysztof Urbański, PhD www
ETD3072 Low-level C programming for microcontrollers (20020) Krzysztof Urbański, PhD www
ETD3073 Application programming (20020) Krzysztof Urbański, PhD www
ETD4067 Computer networks (11000) Krzysztof Urbański, PhD  
MCD3901 Computer networks basics (00200) Krzysztof Urbański, PhD www
ETD4072 Object oriented programming (10100) Krzysztof Urbański, PhD  
MCD4902 Object oriented programming (00200) Krzysztof Urbański, PhD  
ETD9463 Operating systems (10100) Krzysztof Urbański, PhD www
MCD3903 Programming of data exchange in electronics (00200) Krzysztof Urbański, PhD  
ETD2071 Informatics Krzysztof Urbański, PhD www
MCD32101 Fundamentals of Computer Science Krzysztof Urbański, PhD www
MCD34102 Object-Oriented Programming Krzysztof Urbański, PhD www
MCD41007 Wireless battery-less networks Krzysztof Urbański, PhD www
MCD41010 Digital data exchange in electronics Krzysztof Urbański, PhD www
MCD42009 Applications of embedded systems in electronics Krzysztof Urbański, PhD www
MCD42010 Designing of embedded systems in electronics Krzysztof Urbański, PhD www